Aleksandar Ristić

Aleksandar Ristić je diplomirani ekonomista, koji se bavi digitalnim marketingom od 2016. godine. Projekat Klima101 volonterski podržava sa verom da svako svojim znanjem treba da doprinese promeni sadašnjeg stanja u kojem naučnici računaju koliko nam je još ostalo života na planeti.

Te da sa razvojem svesti i zanja o klimatskim promenama treba da se razvije i regulativa koja preciznije definiše pune komercijalne troškove svih privrednih aktivnosti, uzimajući u obzir sve negativne eksternalije kroz kompletan lanac dodavanja vrednosti svih proizoda i usluga. 

TEKSTOVI AUTORA