Ana Vuković Vimić

Ana Vuković, doktor nauka iz oblasti meteoroških nauka, zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Drži nastavu iz oblasti meteorologije, klimatskih analiza i klimatskih promena sa merama adaptacije. Bavi se numeričkim modeliranjem procesa u klimatskom sistemu, naročito esktremnih vremenskih dogadjaja i analizom njihovih uticaja na privredu, zdravlje i životnu sredinu.

U zemlji i regionu često učestvuje u izradi studija i izveštaja o ranjivosti na klimatske promene. Učesnik je projekata za rejonizacije vinogradarskih i voćarskih područja u Srbiji. Na globalnom nivou angažovana je u aktivnostima koje se bave problemom suša i jakih nepogoda koje izazivaju razarajuće peščane oluje, što pored njenog naučnog angažovanja podrazumeva i podršku u kreiranju medjunarodne politike pod inicijativom Svetske meteorološke organizacije i Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv degradacije zemljišta.

TEKSTOVI AUTORKE