Klimatske promene su uzrok sve učestalijih požara u Australiji

Svake godine u Australiji izgori 48 hiljada hektara šume više nego prethodne. Razlog? Sve suvlja biomasa koja nastaje kao posledica porasta srednje temperature u Australiji.

07/12/2021 autor: Srđan Vejnović
0

Sve učestalijim šumskim požarima u Australiji tokom poslednje tri decenije u značajnoj meri doprinose klimatske promene, pokazuje analiza koju je sprovela Australijska nacionalna agencije za nauku (CSIRO).

Studija koja je nedavno objavljena u časopisu Nature Communications upoređuje podatke prethodnih šumskih požara sa faktorima koji su povezani sa rizikom od požara, kao što su klima, akumulacija goriva, ili paljenje vatre u kontrolisanim i nekontrolisanim uslovima.

Prosečna temperatura u Australiji porasla je za 1,4 °C od 1910. godine. U južnim i istočnim regionima kontinenta isti period prati porast ekstremnih toplotnih talasa, dok je količina padavina opala. Ove promene utiču da biomasa postane suvlja i pogodnija za širenje požara, što čini australijske šume ranjivijim i osetljivijim pred vatrenom stihijom.

CSIRO u svojoj studiji otkriva da se u poslednje tri decenije u Australiji površina šuma spaljenih u požarima povećava za oko 48.000 hektara na godišnjem nivou. To znači da svake godine u požarima dodatno izgori jedna šuma koja je veće površine od užeg centra Beograda.

Učestalosti i ozbiljnosti vremenskih ekstrema doprineli su ljudi

Podaci koji uključuju evidenciju vođenu u poslednjih 90 godina pokazuju da su se tri od četiri godine sa ekstremnim požarima, u kojima je u vatri stradalo više od milion hektara šume, dogodile u periodu nakon 2002.

Takođe, podaci pokazuju da sezona koja pogoduje požarima postaje sve duža, pa se požari sve češće dešavaju i tokom jeseni i zime. 

Nova studija potvrđuje povezanost globalnog zagrevanja sa ekstremnom dinamikom širenja požara koji su zahvatili čitavu Australiji u periodu od skoro godinu dana između 2019. i 2020. godine. Tada se vatrena stihija proširila na više od 18 miliona hektara, direktno uzrokujući 34 smrti i više od 450 smrti od posledica udisanja dima.

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Naučni dokazi pokazuju da kako se svet zagreva usled klimatskih promena izazvanih ljudskim faktorom vidimo povećanje učestalosti i ozbiljnosti ekstremnih vremenskih događaja. Za toplija područja planete u kakvom je smeštena Australija ovo znači učestaliji i razorniji požari. 

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR