Na području TE Kolubara prekoračene remedijacione vrednosti za arsen, zemljište neupotrebljivo

Iako Elektroprivreda Srbije osporava zagađenje arsenom na teritoriji koju pokriva, podaci pokazuju drugačije

21/04/2023 autorka: Redakcija
0
Fotografija: Elektroprivreda Srbije

Na četiri lokacije na području termoelektrane Kolubara u Velikim Crljenima prekoračene su remedijacione vrednosti za arsen što znači da je zemljište neupotrebljivo i bespovratno uništeno, otkrio je advokat Sreten Đorđević na konferenciji za novinare održanoj danas, 21. aprila.

Povrh toga, na svih sedamnaest mernih mesta prekoračene su maksimalne dozvoljene koncentracije drugih zagađujućih materija u zemljištu kao što su nikl, bakar, kadmijum, cink, brom i živa. Lokacije se nalaze u sklopu ili neposrednoj blizini poljoprivrednih polja.

Pristup podacima o zagađenju Đorđevićeva advokatska kancelarija dobila je na zahtev upućen Agenciji za zaštitu životne sredine. Analizu zemljišta je izvršila ovlašćena laboratorija.

„Podaci nisu samo zabrinjavajući, već alarmantni”, konstatovao je advokat.

Prema Đorđevićevim navodima, njegova advokatska kancelarija zastupa meštane Velikih Crljena u tri sudska postupka protiv Elektroprivrede Srbije u kojima preduzeće osporava bilo kakvo zagađenje arsenom na teritoriji koju pokriva.

„Ovi podaci koji su neupitni govore o tome da je situacija bitno drugačija.”

„Ono što je suštinski možda najopasnije je arsen”, izjavio je Sreten Đorđević. „Svuda gde je ugalj, u okolini termoelektrane i u termoelektrani, imamo enormne količine arsena. Na sve četiri lokacije gde su prekoračene remedijacione vrednosti pronađen je arsen.”

U izveštaju stoji da je Elektroprivreda Srbije u obavezi da ove četiri lokacije registruje u katastar kontaminiranih lokacija.

„Da bi arsen došao u zemljište, prvo mora da ode u vazduh”, upozorio je advokat. „Iz vazduha pada na ljude koji žive tamo, oni to udišu ili unose u sebe na druge načine. Svakodnevno su u svom životnom i radnom okruženju izloženi najopasnijim polutantima koji nedvosmisleno potiču od rada termoelektrane.”

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

„Stručnjaci kažu da ne postoji ništa opasnije u prirodi od arsena i žive, a ovde imamo problem sa arsenom i živom”, istakao je Đorđević.

Kako je naveo, pre tri i po godine, kada su ušli u postupke protiv Elektroprivrede Srbije, zastupali su šesnaest klijenata iz Velikih Crljena. „Nažalost, sada imamo četrnaest. Oba klijenta su preminula od raka”, rekao je i dodao da tamo ljudi masovno umiru od ove bolesti.

„Bebe se rađaju sa opstruktivnim bronhitisom, a lekarske komisije savetuju roditeljima da se odsele”, naglasio je Sreten Đorđević pozivajući Ministarstvo zdravlja da stanovnike izbavi odatle zato što će oni nastaviti da se razboljevaju.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR