Novi projekti fosilnih goriva sprečili bi da se porast temperature ograniči na 1,5 °C

Sa druge strane, ako bismo planirane godišnje investicije od 570 milijardi američkih dolara za nove projekte eksploatacije nafte i gasa preusmerili na obnovljive izvore, ostali bismo na pravom putu

26/10/2022 autorka: Jelena Kozbašić
0

Postoji veliki konsenzus među objavljenim studijama da je razvoj novih projekata fosilnih goriva nekompatibilan sa ciljem iz Pariskog sporazuma o ograničavanju porasta srednje globalne temperature na 1,5 °C, pokazuje novi izveštaj Međunarodnog instituta za održivi razvoj (IISD).

Povrh toga, navodi se da bi planirano godišnje ulaganje u nove projekte nafte i gasa od 570 milijardi američkih dolara moglo u potpunosti da pokrije troškove širenja solara i vetra koje bi osiguralo da se spreči prelazak kritičnog praga od 1,5 °C. Stoga, autori ove publikacije apeluju na vlade da kreiraju povoljne uslove za preusmeravanje novca na energetsku tranziciju.

Saznanja se temelje na sveobuhvatnom pregledu puteva za održanje globalnog zagrevanja u dogovorenim okvirima. Šta ovi putevi predstavljaju za naftu i gas? Obustavu novih projekata i smanjenje proizvodnje za najmanje 65% do sredine veka, kažu analitičari.

IISD potvrđuje i osnažuje nalaze Međunarodne agencije za energetiku (IEA) od prošle godine: novi projekti razvoja fosilnih goriva ne smeju da se odobravaju da porast srednje globalne temperature ne bi premašilo 1,5 °C.

Prema zaključcima IISD i IEA, rapidno širenje solarnih elektrana i vetroparkova ne bi ostavilo prostor za napredak prljavih i zagađujućih energenata. Uprkos tome što investicije u čistu energiju rastu, to se za sada ne dešava dovoljno brzo. Štaviše, one treba da budu trostruko više zarad efikasnije borbe sa klimatskim promenama.

Otvaranje naftnih i gasnih polja, pored onih koja se trenutno koriste, ne samo da bi podrilo klimatsku akciju, već bi takođe stvorilo rizik od pojave tzv. nasukanih sredstava (stranded assets), odnosno finansijskih gubitaka, zato što bi kapaciteti morali da se povuku iz upotrebe pre kraja životnog veka osim u slučaju da se postojeća proizvodnja znatno smanji.

IISD se u svom izveštaju osvrnuo i na aktuelnu energetsku krizu izazvanu ratom u Ukrajini, koja se posebno oseti u Evropi: zemlje u ovoj delikatnoj situaciji ne treba da jačaju svoju zavisnost od gasa, već da dodatno ubrzaju energetsku tranziciju na obnovljive izvore, ističe se.

Ipak, treba imati u vidu da se modelovanje budućih scenarija, poput ovog koje je sproveo IISD, bazira na pretpostavkama o rastu, troškovima i klimi. Modeli slabo oslikavaju socio-političke faktore, ponašanje ljudi i iznenadne poremećaje koji su takođe od suštinske važnosti za budućnost planete.

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Kako bi se izbegle najtragičnije i najrazornije posledice klimatskih promena, svet treba da ostane istrajan u svom cilju da se porast srednje globalne temperature zaustavi na 1,5 °C. Međutim, ukoliko se emisije gasova sa efektom staklene bašte nastave trenutnim tempom, istrošićemo sav karbonski budžet za otprilike osam godina.

To, ipak, ne znači da nam je zauzdavanje globalnog zagrevanja potpuno van domašaja, ali znači da se prilika za njegovo dostizanje ubrzano smanjuje.

Ograničavanje globalnog zagrevanja na 1,5 °C smanjilo bi rizike za ljude i do 85%, otkriva nova studija
Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR