Jelena Kozbašić

Jelena Kozbašić je web urednica Klime101, timu se pridružila u oktobru 2021.

Jelena je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kao studentkinja master studija u oblasti ekološke politike 2017. godine pohađala je praksu na Energetskom portalu gde se zatim zaposlila i naredne tri godine radila kao novinarka, a potom i web urednica. Godine 2018. prisustvovala je Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Bonu (Nemačka).

TEKSTOVI AUTORKE