Kako do održivog upravljanja vodnim resursima?

Autorka teksta je Đurđa Kerkez, vanredna profesorka na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

27/03/2021 autorka: Đurđa Kerkez
0

Nedelja voda se polako privodi kraju, a počela je 22. marta obeležavanjem Svetskog dana voda. Usvojen rezolucijom Ujedinjenih nacija dan voda se održava od 1993. godine i ima za cilj podizanje svesti o značaju vode i globalnoj vodnoj krizi.

Tema svetskog dana voda 2021. godine je „Vrednovanje vode“ i sagledavanje njene ogromne i kompleksne važnosti, kako za ljude tako i za životnu sredinu. Sveobuhvatno razumevanje važnosti i vrednosti vode je od velikog značaja za očuvanje ovog resursa. 

Voda igra ključnu ulogu po pitanjima sigurnosti hrane, proizvodnje energije i ekonomskog razvoja, a predstavlja medijum kroz koji priroda i čovečanstvo osećaju najveći uticaj klimatskih promena. 

Klimatske promene konstantno utiču na globalne resurse vode, pre svega na njihovu dostupnost i kvalitet. Takođe evidentno je povećanje  ekstremnih vremenskih uslova i pojava koje prete svetskom ekonomskom razvoju i biodiverzitetu. 

Održivo upravljanje vodom je stoga veoma važna komponenta borbe sa klimatskim promenama, jer način na koji se vodom upravlja utiče na njene uzročnike.

Povezanost vode i energije

Pre svega, voda zahteva energiju. Potrošnja energije za zahvatanje, distribuciju i tretman vode i otpadne vode čini oko 4% globalne potrošnje električne energije, i smatra se da će u narednim decenijama ovaj broj nastaviti da raste. Takođe, znatna emisija gasova sa efektom staklene bašte potiče od upravljanja vodama i sanitacije, pre svega od energije koja se koristi za pokretanje sistema, i energije koja se troši za biohemijske procese uključene u tretman voda i otpadnih voda

Svakako i sama otpadna voda je važan izvor gasova staklene bašte. Više od 80% otpadnih voda, na globalnom nivou, se ispušta u životnu sredinu bez tretmana. Tretiranje organske materije u ovim otpadnim vodama, pre ispuštanja, može značajno smanjiti emisiju ovih gasova. Ukupna produkcija otpadnih voda u Republici Srbiji je oko 3.5 milliona m3/dan i očekuje se da će se ovaj broj konstantno rasti.  70% od ovih otpadnih voda potiče iz industrije, a generalno mali procenat se adekvatno tretira

Unapređen pristup tretmanu vode, posebno otpadne vode, može doprineti ublažavanju klimatskih promena na različite načine.

Poboljšavanje efikasnosti iskorišćenja vode, smanjenje nepotrebne potrošnje i gubitaka može uzrokovati manje zahteve za energijom i posredno smanjiti pomenute emisije. Ponovna upotreba netretirane ili delimično tretirane otpadne vode će svakako smanjiti količinu energije povezane za zahvatanjem vode, unapređenim tretmanima i njenim transportom. Biogas, dobijen u procesima tretmana otpadnih voda, može biti sakupljen i upotrebljen za energetsko snabdevanje samog postrojenja prevodeći ga u energetski neutralno.

Takođe konstuisanjem mokrih polja, u pojedinim tretmanima otpadnih voda, dobijaju se terestrijalni ekosistemi koji sadrže najveće zalihe ugljenika, skladišteći dva puta više ovog elementa nego šume. Mokra polja imaju brojne benefite uključujući ublazavanje pojava kao što su poplave i suše, prečišćavanje vode ali i održavanje biodiverziteta 

Sa druge strane, način na koji sada proizvodimo energiju, takođe zahteva velike količine vode. Jedna od prednosti obnovljivih izvora energije o kojima se ne priča toliko jeste i da imaju mnogo manje zahteve za potrošnom vode. Energija vetra, solarna fotonaponska energija i određeni tipovi geotermalne energije predstavljaju odlične alternative sa aspekta uštede vode. 

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Obnovljiva energija i ekološki materijali za tretman otpadnih voda

Razumevanje veze (nexus) energije i vode može pomoći u smanjenju potrošnje istih  i smanjenju emisija u životnu sredinu. Različite količine energije se koriste u različitim fazama tretmana otpadnih voda u zavisnosti od veličine postrojenja, prirode zagađenja, tipa procesa i zahteva za krajnjim kvalitetom efluenta prilikom ispuštanja prećišćene vode u životnu sredinu.  Korišćenje obnovljivih izvora u samom tretmanu može doneti brojne benefite i mora postati praksa na ovakvim postrojenjima. Ovakvi izvori energije mogu biti korišćeni direktno ili indirektno.

Na svetskom nivou započeto je korišćenje solarne energije u stabilizacionim jezerima i prilikom uklanjanja pojedinih toksičnih jedinjenja, kao i prilikom dezinfekcije. Energija vetra se koristi za energetske potrebe postrojenja za tretman otpadnih voda pre svega za upotrebu u pumpnim stanicama. Ojačavanje veze voda-energija, razvoj „zelene” energije i dobijanje energetski-efikasnih postrojenja za tretman otpadnih voda će rezultovati brojnim benefitima i prednostima ovakvog vida tretmana.

PROMIS projekat WasteWaterForce (Waste Water Treatment Reinforcement– Advanced processes using green and cost-effective materials) koji vode istraživači sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu se upravo bavi istraživanjem i razvojem progresivnih procesa tretmana otpadnih voda koji koriste kako obnovljive izvore energije tako i alternativne i ekološki prihvatljive materijale za tretman teško razgradivih zagađujućih materija u otpadnoj vodi. Projekat je generalno fokusiran na osnaživanje „zelenog koncepta“ u ovoj oblasti ali i na razmenu znanja, podataka i ekspertize u sektoru otpadnih voda. 

Kroz sam projekat očekuje se razvitak određenog broja ovih materijala gde će se kao sirovina koristiti glina, određene vrste industrijskog otpada i nus-produkata, biomasa, a pojedini materijali će se svrstati u grupu „nanočestica“. Iz ove grupe materijala, pored laboratorijskih šaržnih eksperimenata, fotokatalitički materijali će biti ispitani i u solarnom fotoreaktoru, kako bi se ispitao potancijal ovih unapređenih procesa u tretmanu voda kod nas, uz korišćenje obnovljivog izvora energije.

Takođe projekat će uključiti razvitak WasteWaterForce HUB-a, koji će dati holistički osvrt na tematku otpadnih voda i okupiti sve zainteresovane strane, koje će razmenom znanja, doprineti razvoju ovog sektora.

Implementacija projekta će svakako stvoriti bazu, ali i dati fokus na nove pristupe u održivom upravljanju otpadnim vodama, a takođe će široj javnosti u našoj zemlji ukazati i na značaj ovog resursa, i na neophodnost očuvanja istog.

Više informacija o projektu mozete naći na društvenim mrežama projekta koji pružaju uvid u faze implementaciju projekta ali mogu biti interesantne i široj javnosti u pogledu tematike otpadnih voda (Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn. Uskoro se očekuje i pokretanje HUB-a.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR