500 naučnika u otvorenom pismu traži od svetskih lidera da spreče uništavanje šuma radi dobijanja energije

Naučnici su pisali liderima EU, Amerike, Japana i Južne Koreje sa zahtevom da se zaustavi praksa korišćenja drveta za dobijanje energije u elektranama i industrijskim postrojenjima.

18/02/2021 autor: Nemanja Milović
0

Stopa deforestacije se poslednjih godina znatno ubrzala i svet sada svake sekunde gubi šumu površine jednog fudbalskog terena. Uzroci ovog pogoršanja su brojni, ali interesantno je da ovom negativnom trendu doprinose i subvencije nekih od najrazvijenijih država na svetu koje sagorevanje biomase smatraju obnovljivim izvorom energije.

Države u okviru paketa mera za borbu protiv klimatskih promena podstiču korišćenje drveta u elektranama i velikim industrijskim postrojenjima, ali naučnici u otvorenom pismu upozoravaju da se na taj način oslobađaju velike količine ugljen-dioksida i ugrožava biodiverzitet zbog velike seče šume kako bi se obezbedilo gorivo.

„Kako bi vaše vlade uspele da ispune ciljeve za dostizanje ugljenične neutralnosti potrebno je da rade na tome da očuvaju i obnove šume, a ne da ih spaljuju.”

Naučnici u pismu navode da sagorevanje drveta radi dobijanja energije vrlo nepovoljno utiče na klimatske promene. Razlozi za to su što se u procesu proizvodnje goriva često izgubi više od polovine mase živog drveta, čime se u atmosferu vraća velika količina ugljenika, čak i pre nego što se dobila energija. Pored toga, sagorevanje drveta je neefikasno sa stanovišta klimatskih promena zato što se za dobijanje iste količine energije oslobađa više ugljen-dioskida u odnosu na fosilnga goriva.

U pismu se takođe navodi da u svetu dugo postoji dobra praksa korišćenja otpadne biomase radi dobijanja energije, međutim u poslednje vreme se sve češće seku velike zdrave šume kako bi se dobilo gorivo, a to se nikako ne može smatrati održivim. 

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Porazan je podatak da se na nivou Evropske unije čak 7 milijardi evra godišnje izdvaja za subvencije koje podstiču korišćenje drveta za dobijanje energije.

Ovim pismom naučnici se nadaju da će uspeti da utiču na lidere velikih država da prekinu ovu štetnu praksu i prestanu da podstiču krčenje zdrave šume kako bi dobile energiju čime se doprinosi klimatskim promenama i uništava biodiverzitet, a sve u sklopu mera koje bi trebalo da doprinesu zaustavljanju globalnog zagrevanja.

IZVORI
1. Otvoreno pismo https://bit.ly/3s2bIvx
Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR