Kako postati kupac-proizvođač električne energije u Srbiji?

Detaljan odgovor na ovo pitanje pružiće vam nova publikacija Centra za unapređenje životne sredine

14/10/2022 autorka: Jelena Kozbašić
0 izvor: Saopštenje Centar za unapređenje životne sredine

Energetski potencijal solarne energije u Srbiji je za 30% veći, u poređenju sa centralnom Evropom, gde već postoje brojne solarne elektrane na krovovima privatnih kuća. U Srbiji, od početka primene novouvedenog instituta „kupac-proizvođač“ električne energije, već preko 300 domaćinstava se odlučilo da samostalno započne proizvodnju struje za sopstvene potrebe.

Uvođenjem ovog zakonodavnog rešenja je nastalo dosta pitanja i nedoumica građana o načinu izgradnje i rada solarnih elektrana, procedura priključenja, i subvencija i kredita za finansiranje uvođenja obnovljivih izvora energije u energetski miks domaćinstva. Kako bi pomogli građanima da bolje razumeju mogućnosti izgradnje solarne elektrane na krovu svoje porodične kuće, Centar za unapređenje životne sredine je objavio novi vodič koji sadrži detaljne informacije o celokupnoj proceduri „od ideje do zelenih kilovata“.

Drugo, dopunjeno izdanje vodiča možete preuzeti OVDE. U njemu ćete saznati kako da procenite potrebe i mogućnosti za izgradnju solarne elektrane na svom krovu i koja vam je oprema neophodna. Pronaći ćete i primer okvirnog proračuna troškova izgradnje, kao i informacije o subvencijama i kreditima komercijalnih banaka.

Dve trećine građana Srbije želi da proizvodi energiju iz obnovljivih izvora

Upotreba fotonaponskih solarnih panela nije novost u Srbiji. Trenutno postoji preko 200 solarnih elektrana koje proizvode struju. Naravno, moramo imati u vidu da je do sada ovo bila oblast isključivo rezervisana za pravna lica.

Kada je, izmenama i dopunama Zakona o energetici, u domaće zakonodavstvo uveden institut „kupac-proizvođač“, proizvodnja električne energije putem solarnih panela je izazvala veliko interesovanje opšte javnosti i veliki broj građana je odlučio da se upusti u poduhvat samostalne proizvodnje električne energije pomoću sunca.

„Institut kupac-proizvođač predviđa proizvodnju struje za sopstvene potrebe, a svi nastali viškovi se prebacuju u elektroenergetski sistem koji ima funkciju ‘virtuelne baterije’. Kada je potrošnja struje u domaćinstvu veća od proizvodnje solarne elektrane, tada se ‘povlače’ viškovi sopstvene proizvodnje, i tako opet koristimo struju koju smo sami proizveli. Na ovaj način smanjujemo naše troškove električne energije, koji će očigledno biti sve veći, ali smanjujemo i potrebe za spaljivanjem fosilnih goriva u izvesnoj meri, čime poboljšavamo kvalitet vazduha. Ovo su već dovoljni motivi da nastavimo da pomažemo i podstičemo prihvatanje solarne energije i instituta ‘kupac-proizvođač’, ali važno je reći da na ovaj način utičemo i na povećanje stabilnosti elektroenergetskog sistema Republike Srbije“, izjavila je Ivana Jovčić, izvršna direktorka Centra za unapređenje životne sredine.

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Međutim, uvođenje potpuno novog instituta u zakonodavstvo ponekada moraju da prate i korekcije zakona koji nisu iz predmetne oblasti, kako bi nova zakonska rešenja mogla adekvatno i u potpunosti da budu primenjena.

„Najveća prepreka masovnijem usvajanju instituta ‘kupac-proizvođač’ od strane zainteresovanih građana je trenutni način obračuna PDV-a, akcize i ostalih pripadajućih troškova, koji se obračunavaju na celokupnu potrošnju domaćinstva, umesto samo na ‘neto razliku’ između preuzete i predate električne energije, kako je definisano Uredbom koja reguliše pitanje ovog obračuna. Ovakva situacija je nastala kao posledica neprepoznavanja instituta ‘kupca-proizvođača’ od strane drugih zakona, poput Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama. Dobra okolnost je što su započeti razgovori ‘kupaca-proizvođača’ sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Ministarstvom finansija i EPS-om, i očekujemo da će do usvajanja budžeta za 2023. godinu doći do promene ovih zakona, kako bi Uredba o kriterijumima i načinu obračuna mogla da bude primenjena pravedno i u potpunosti“, dodao je Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine.

Pored drugog izdanja publikacije „Kako postati kupac-proizvođač?“, još više informacija o solarnoj energiji možete saznati preuzimanjem publikacije „111 pitanja i odgovora o solarnoj energiji“, gde možete pronaći detaljne mape solarnih potencijala i lokacija pogodnih za izgradnju solarnih elektrana u Srbiji.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR