Šta mlade žene u Srbiji misle o obnovljivim izvorima i energetskoj tranziciji naše zemlje?

Uprkos tome što veruju da je budućnost u zelenoj energiji i što su svesne negativnog uticaja termoelektrana, čak 40% učesnica novog ispitivanja sumnja da će Srbija do 2040. godine dostići cilj od 40% energije iz obnovljivih izvora

05/12/2022 autorka: Jelena Kozbašić
0

Preko četiri petine mladih građanki Srbije smatra da naš energetski sistem zavisi od energije iz uglja, odnosno da ne stavlja fokus na obnovljive izvore energije, pokazuju rezultati istraživanja „Stavovi građanki o zelenoj energiji u Republici Srbiji“ koje su sproveli organizacija Centar za kreiranje politika i strategija za potrebe OIE Srbija i projekat „Put do većeg učešća žena u sektoru OIE“.

Zbirno 93,5% ispitanica u potpunosti ili uglavnom podržava prelazak na veću proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dok skoro 40% njih izražava sumnju da će Srbija do 2040. godine dostići cilj od 40% energije iz obnovljivih izvora. Građanke najveći potencijal za proizvodnju zelenih kilovat-časova kod nas vide u energiji vetra (30,6%), energiji sunca (30,2%) i energija vode (21,3%).

Istraživanje koje je podržala Ambasada Kanade u Srbiji realizovano je putem onlajn (CAWI) anketiranja od 15. jula do 8. septembra 2022. godine. 

Ovim ispitivanjem autori su obuhvatili pre svega mlade žene sa teritorije Republike Srbije, a sve u cilju da ispitaju koliki je stepen njihove informisanosti, znanja i interesovanja za teme koje postaju sve aktuelnije. Upitnik se sastojao od 20 pitanja zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa, a odgovorilo je 507 ispitanica prosečne starosti 24,3 godine.

Iako je 65,9% ispitanica konstatovalo da se ponekad informiše o zelenoj energiji u Srbiji, skoro polovina (47,5%) navodi da bi trebalo da bude više informacija o ovoj temi, a 17,4% istaklo je da informacija nema uopšte.

Učesnice istraživanja kao najozbiljnije ekološke probleme u Srbiji prepoznaju zagađenje vazduha (38,1%), otpad i neuređene deponije (20,7%) i zagađenje reka (12,6%). Kada je reč o aerozagađenju, čak 98,6% građanki ocenilo je da ono u velikoj meri ili delimično utiče na zdravlje ljudi u našoj zemlji.

Svega 5,7% građanki označilo je klimatske promene kao najveću pretnju.

Sa druge strane, ispitanice su ogromnom većinom svesne efekta termoelektrana na životnu sredinu u Srbiji – preko 90% odgovorilo je da one imaju većinski ili uglavnom negativan uticaj.

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

Skoro dve trećine građanki (65%) iznelo je stav da Srbija uglavnom, odnosno u potpunosti, nije opredeljena prema proizvodnji i upotrebi energije iz obnovljivih izvora.

Preko 85% građanki naglasilo je da bi dalji razvoj zelene energije u Srbiji imao veoma ili uglavnom pozitivan uticaj na socio-ekonomsko stanje. Proces razvoja zelene energije bi po mišljenju 26,6% građanki imao značajan uticaj, dok bi za 56,8% njih imao delimičan uticaj na veći razvoj radnih mesta u Srbiji.

Oko jedne petine građanki vidi za žene poslovnu budućnost u industriji obnovljivih izvora i misli da će žene biti predvodnice zelene energetske tranzicije, što ukazuje da one gaje visok stepen sumnje o mogućnostima i prilikama za njih.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR