Tokom prošle godine uklonjen je rekordan broj zastarelih brana i drugih rečnih prepreka u Evropi

Sa reka iz ukupno 17 evropskih zemalja odstranjeno je najmanje 239 barijera, navodi se u novom izveštaju Svetske fondacije za migraciju riba.

17/05/2022 autor: Srđan Vejnović
0
Fotografija: Dam Removal

Najmanje 239 zastarelih brana i drugih rečnih prepreka uklonjeno je tokom prošle godine sa teritorije 17 evropskih zemalja, navodi izveštaj Svetske fondacije za migraciju riba.  

Procenjuje se da na evropskim rekama postoji najmanje 150.000 brana koje su zastarele i više ne ispunjavaju svoju ekonomsku svrhu. 

Cilj uklanjanja nepotrebnih barijera je obnavljanje rečnog toka čime se povećava biološka raznolikost i otpornost ekosistema na klimatske promene. Brane i druge rečne prepreke blokiraju puteve migracije ribe, što često dovodi do gubitka područja za razmnožavanje i smanjenog broja vrsta kao što su losos, pastrmka i jegulja. To ima i širi uticaj na biodiverzitet ekosistema, naročito na vrste koje se hrane ribom, poput orlova i vidri.

„Uklanjanje brana je najefikasniji način kako bi ponovo učinili da reke pune riba slobodno teku”, rekao je Herman Vaningen, direktor Svetske fondacije za migraciju riba.  

Vraćanje najmanje 25.000 km reka u stanje slobodnog toka označeno je kao jedan od ključnih stavki Strategije Evropske Unije za zaštitu biodiverziteta do 2030. godine.

U 2021. godini oko tri četvrtine uklonjenih barijera su niže brane i objekti, dok je jedna četvrtina onih koje su bile veće od 2m. Najviša uklonjena brana je bila visoka oko 13 m.

Vodeća je Španija, koja je iz svojih reka uklonila 108 objekata u 2021. 

KLIMA101 NEDELJNI NEWSLETTER

U Finskoj je zatvorena hidroelektrana koja je još bila u funkciji, a njena brana demontirana, jer je procenjeno da su koristi za životnu sredinu veće u odnosu na korist od proizvedene energije.

Prvo vađenje zastarelih rečnih brana tokom prošle godine su zabeleželi Crna Gora, Slovačka i Portugal.

Osim koristi za biodiverzitet uklanjanje dotrajalih brana ima i bezbednosnu ulogu. Zbog veće učestalosti obilnih padavina i poplava ove brane predstavljaju bezbednosni rizik i u opasnosti su da se uruše.

Kompletni rezultati izveštaja biće predstavljeni na 7. evropskom seminaru za uklanjanje brana Connected Rivers u Lisabonu (19-21. maja) koji je u vezi sa obeležavanjem Svetskog dana migracije riba.

Komentari (0)

OSTAVI KOMENTAR