Naša ideja

Klima na planeti Zemlji se menja i uzrok tome su ljudi.

I dok među naučnicima gotovo da postoji konsenzus o ovom pitanju, još uvek postoji znatan broj onih koji ne misle da ljudske aktivnosti mogu izazvati klimatske promene koje ugrožavaju stanovništvo širom planete.

To predstavlja problem jer će za rešenje ovog izazova biti potrebni dogovor i akcija svih država.

Većina aktivnosti koje svako od nas obavi tokom dana doprinosi klimatskim promenama jer glavni izvor energije koju koristimo predstavljaju fosilna goriva.

Zbog toga je rešenje ovog problema veoma kompleksno i time ne treba samo da se bave naučnici, već i inženjeri, ekonomisti, lekari, pravnici… ali i svi ostali koji treba da pokažu da im je to pitanje važno i da podrže potrebne mere.

Klima 101 Nasa ideja Klima 101 Nasa ideja
Klima 101 Cilj projekta Klima 101 Cilj projekta
Cilj projekta Klima101 jeste podizanje svesti i edukacija stanovništva našeg jezičkog područja o uzrocima, posledicama i opasnostima koje prete od klimatskih promena.

Kao i o širem kontekstu čitavog problema i mogućim načinima da se u društvu dođe do konsenzusa koji je potreban kako bi se usvojile mere za smanjivanje emisija i prilagođavanje novim klimatskim uslovima.

Klimatskim promenama ne treba da se bavi samo mala grupa „odabranih“, potrebno je proširiti krug ljudi koji veruju da je ovo pitanje važno. To se najbolje može postići dobrom informisanošću i otvorenim razgovorom sa svima, kako sa onima koji jednostavno ne znaju dovoljno o temi, tako i sa onima koji misle da ljudske aktivnosti ne mogu da utiču na našu klimu.

Nadamo se da ćemo svojim radom, makar malo, doprineti da do toga i dođe.

Upoznajte naš tim

Autorske tekstove koje objavljujemo na klima101.rs proverava tim naučnih saradnika koji osigurava da su tekstovi koje čitate na našem sajtu u skladu sa najboljim dostupnim naučnim saznanjima o klimatskim promenama.

Rad Klima101 podržavaju: